Opći uvjeti prijevoza

1. Predmet
Sljedeći ugovorni uvjeti odnose se na pravni odnos između vas, u daljnjem tekstu putnika, i nas, tvrtke Autotourisme Léman Sa, sa sjedištem u Ženevi, u daljnjem tekstu ALSA, te tvrtke Eggmann Frey AG, sa sjedištem u Ženevi, u daljnjem tekstu Eggmann.

Putnik prihvaća „Opće uvjete prijevoza (OUP)“ naznačene u nastavku. U slučaju neusklađenosti bilo koje odredbe u daljnjem tekstu sa zakonskim odredbama koje su naznačene u Ugovoru o pružanju usluga prijevoza, potonje imaju prednost.

2. Putna karta
Putna karta predstavlja materijalni dokaz o sklapanju ugovora o pružanju usluga prijevoza između prijevoznika i putnika te omogućuje pristup autobusu. Karta se izdaje na ime i prezime putnika i ne može se prenijeti na treću osobu. Karta bez naslovne stranice ili pečata agencije s datumom izdavanja ne vrijedi. Rok valjanosti karte počinje datumom izdavanja i vrijedi šest mjeseci. Ako je valjanost putne karte kraća od toga, to je naznačeno na karti. Putnik mora čuvati kartu i predočiti ju na zahtjev nadležnog inspektora. Osobe koje putuju bez karte zbog gubitka ili krađe dužne su kupiti novu kartu.

3. Ukrcaj
Putnik mora doći 45 minuta prije vremena polaska autobusa. Ukrcaj prestaje 15 minuta prije vremena polaska.

Prijevoznik na određenim rutama može naplatiti naknadu za prijavu u vrijednosti od 2,00 CHF.

4. „Otvorene povratne“ karte
Sjedalo se prilikom izdavanja karte rezervira za povratnu vožnju.

U slučaju kupnje „otvorene povratne“ karte, sjedalo se za povratnu vožnju mora rezervirati najmanje pet (5) dana prije planiranog datuma polaska. Rezervacija se prihvaća prema raspoloživosti sjedala. Ako je putnik rezervirao sjedalo za povratnu vožnju prilikom izdavanja karte, dužan je potvrditi datum polaska. Sve promjene plana putovanja moraju se prijaviti u najkraćem mogućem roku i neposredno nakon polazne vožnje kada je razdoblje između polazne i povratne vožnje duže od 5 dana. Prijevoznik zadržava pravo prodaje karata za sjedala čija rezervacija nije potvrđena. Karte na kojima datum polaska nije propisno označen ne vrijede i prijevoznik će ih prihvatiti samo ako ima dostupnih sjedala.

5. Cijene i popusti
Važeća cijena karte je cijena koja vrijedi na dan izdavanja karte, i to samo ako se jednosmjerne i povratne karte plate u cijelosti prije početka vožnje.

Cijene prikazane u ovoj brošuri podliježu izmjeni. Budući da se cijene i vremena vožnji mogu često mijenjati, cijene i vremena vožnji naznačeni na kupljenoj karti dobri su dokazi ako dođe do neslaganja s podacima navedenima u objavljenim dokumentima (tiskanim voznim redovima, uključujući ovaj dokument, na internetu itd.). U slučaju dvojbe, preporučujemo da nam se izravno obratite telefonskim putem na broj 0900 573 747 (1,49 CHF/min) ili agentu u ovlaštenoj agenciji tvrtke ALSA+EGGMANN.

Prijevoznik može nuditi popuste za djecu, studente, mlade ili starije osobe za vožnje na pojedinim linijama. U slučaju primjene popusta, ukupni iznos uvijek će se zaokružiti na najbliži cijeli broj u švicarskim francima (CHF).

Uvjeti određivanja cijene pojedinačne linije imaju prednost u slučaju neslaganja s ovim Općim uvjetima prijevoza.

Kada je putovanje započelo, karta koja je kupljena po cijeni za djecu vrijedi po sniženoj cijeni u naznačenom razdoblju valjanosti, čak i ako dijete po početku vožnje navrši godine koje ga svrstavaju u drugu kategoriju putnika.

Besplatna vožnja vrijedi ako istih 15 putnika putuje u grupi tijekom cijelog putovanja (bez osoba u pratnji). U slučaju organizacije grupnog putovanja za više od 15 putnika, obratite se agencijama ALSA ili Eggmann.

Studentska karta može se kupiti samo za određena odredišta i samo uz predočenje studentske iskaznice koja vrijedi za tekuću godinu.

Na pojedinim linijama prijevoznik može odrediti plaćanje naknade za tzv. vožnje u „visokoj sezoni“ tijekom određenih datuma.

Gore naznačeni popusti ne vrijede za naknade za vožnje u „visokoj sezoni“.

Pristojbe za autobusni prijevoz mogu se primjenjivati na cijenu karte prema mjestu polaska ili odredišta.

6. Otkazivanje i povrat
Otkazivanje bilo koje vožnje mora se zatražiti u agenciji u kojoj je karta izdana. Tvrtka koja djeluje u svojstvu koncesionara ima pravo obračunati naknadu za otkazivanje prilikom isplaćivanja povrata. Aktualne cijene navedene su u dokumentu „Naknade za obradu“ koji je dostupan u svakoj ovlaštenoj agenciji tvrtke ALSA EGGMANN.

Naknade koje se primjenjuju prilikom kupnje karte nisu povratne.

Posrednik ne smije izmijeniti odredište u ime putnika.

Tvrtke ALSA ili Eggmann otkazuju karte koje se ne otkažu/plate 3 dana prije polaska, osim ako nije postignut drukčiji dogovor.

Povrat novca za otkazivanje putovanja:

Više od 48 sati prije polaska umanjuje se za 25% od cijene karte

48 – 24 sata prije putovanja umajuje se za 50% od cijene karte

Manje od 24 sata prije putovanja nema povrata novca

Promocije na promotivne karte nema povrata novca

7. Prtljaga
Prtljaga mora biti označena imenom i prezimenom putnika, koji će biti dužan omogućiti provjere koje bi mogle zatražiti nadležne carinske i policijske službe.

U slučaju gubitka, oštećenja ili krađe prtljage koja se prevozi u prtljažniku ili pretincima za prtljagu iznad glave, putnik mora obavijestiti vozača o nastaloj šteti i potvrditi to u pisanom obliku u uredu na terminalu u roku od najviše 48 sati, što će biti naznačeno na voznom redu. Tvrtka prihvaća odgovornost za gubitak i oštećenja prtljage sukladno uvjetima utvrđenima za svaku liniju. Putnik mora dokazati iznos štete. Odšteta, uz opravdano obrazloženje, ne smije biti veća od 500,00 CHF.

Ručna prtljaga prevozi se isključivo na odgovornost putnika.

Zabranjeno je prevoziti životinje, boce pod tlakom , staklene boce, kartonske kutije, bicikle i opasne proizvode.

Putnik je također dužan pridržavati se zahtjeva prijevoznika koji se odnose na prtljagu.

8. Ograničenja
Prijevoz djece mlađe od 16 godina bez pratnje nije moguć.

Nacionalni izleti nisu dopušteni.

Prema članku 34. Zakona o zaštiti ranjivih osoba (PVG 2.10.1924), svaka osoba koja bi mogla izazvati sablazan nepristojnim ili vulgarnim ponašanjem, neuobičajenom ili prljavom odjećom može se odstraniti iz vozila. Ako se tijekom putovanja dogodi da se gore navedeno odnosi na jednog od putnika, osoba će se odstraniti iz vozila na sljedećoj stanici. Putnik snosi odgovornost za svu štetu u ili na autobusu nastalu njegovom ili njezinom krivnjom.

9. Administrativne formalnosti
Putnik je dužan postupati u skladu sa zahtjevima država kroz koje putuje kadu su u pitanju vožnja, dokumenti potrebni pri polasku ili dolasku i drugi povezani zahtjevi koje propisuje carinska, porezna i druga upravna tijela za samog putnika, ali i njegovu predanu i ručnu prtljagu. Prijevoznik ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s putnikom koji se ne pridržava postavljenih zahtjeva.

10. Odgovornost prijevoznika
Prijevoznik koji izdaje karte za putovanje koje organizira i provodi drugi prijevoznik djeluje isključivo kao predstavnik agencije potonjeg. Što se tiče all inclusive paketa, prijevoznik djeluje samo u svojstvu predstavnika turističke agencije, hotela, restorana itd. i nije odgovoran za štetu uzrokovanu njihovim uslugama.

Odgovornost prijevoznika pokriva sve tjelesne ozljede putnika nastale od trenutka ukrcaja do trenutka iskrcaja iz autobusa, uključujući ove dvije radnje, osim tjelesnih ozljeda uzrokovanih krivnjom putnika ili posebnom prirodom prtljage ili njihovih pakiranja. Sva potraživanja zbog gubitka ili oštećenja prtljage putnik mora prijaviti odmah po dolasku i potvrditi u pisanom obliku najkasnije 10 dana nakon završetka putovanja.

Odšteta u slučaju štete nanesene predanoj prtljazi u slučaju kada putnik nije naznačio vrijednost prtljage neće prelaziti iznos od 300 švicarskih franaka (CHF) po komadu prtljage i 500 švicarskih franaka (CHF) po putniku. Zakonske odredbe koje se odnose na ugovor o pružanju usluga prijevoza određuju uvjete plaćanja odštete. Prijevoznik ne preuzima odgovornost za ručnu prtljagu, osim ako putnik dokaže da je prijevoznik odgovoran za nastalu štetu.

Prijevoznik ne prihvaća odgovornost za štetu uzrokovanu kašnjenjem, otkazivanjem usluge ili propuštanjem termina za linije bilo kojega drugog prijevoznog sredstva. Kao rezultat toga, prijevoznik neće snositi troškove i druge moguće posljedice.

Zakonske odredbe koje se primjenjuju na ugovor o pružanju usluga prijevoza određuju druge slučajeve u kojima je prijevoznik oslobođen od odgovornosti. Ugovor o pružanju usluga prijevoza i građanska odgovornost prijevoznika podliježu zakonima u matičnoj državi prijevoznika koji stvarno obavlja uslugu prijevoza.

Prijevoznička tvrtka zadržava pravo na sve izmjene potrebne u slučaju nepredviđenih okolnosti.

11. Mjerodavni zakon i nadležni sud
Samo je švicarski zakon mjerodavan u reguliranju pravnih odnosa između putnika i tvrtki ALSA ili Eggmann.

Pravni postupak protiv tvrtki ALSA i Eggmann može se pokrenuti samo u njihovu sjedištu na adresi Rue du Mont-Blanc 14, 1201 Ženeva. Nadležni su isključivo sudovi kantona Ženeva, ne dovodeći u pitanje nadležnost Saveznog suda u slučaju ulaganja žalbe.