GDPR

Žiadosť o všeobecný súhlas

Podľa súladu so smernicou GDPR spoločnosť Eurolines vyžaduje váš súhlas, aby sme mohli ďalej odosielať propagačné oznámenia alebo služby prostredníctvom e-mailu alebo textových správ (SMS).

Môžete si prečítať naše zásady ochrany osobných údajov a získať podrobné informácie.

Upozorňujeme, že kedykoľvek môžete uplatniť svoje právo na zrušenie tohto súhlasu alebo požiadať o zmenu alebo vymazanie vašich údajov tým, že túto žiadosť jednoducho podáte e-mailom na adresu booking@eurolines.ch