Informácie

Tel. číslo
00421 2 4319 1521

Stratená Batožina - Kontakt
Núdzový Telefón
0041 (0) 79 309 81 37
0041 22 716 91 31

Adresa
EGGMANN FREY AG
Rue du Mont Blanc 14
CH-1201 Genève
Suisse

Eurolines sa stará o spokojnosť zákazníkov! Ak máte nejaký návrh alebo sťažnosť, vyplňte prosím tento form a zašlite ho na nasledujúcu adresu:

ALSA + EGGMANN
Quality Control, Customer Service
P.O. Box 1064,
CH-1211, Genève 1, Suisse

Otázky? Zanechajte kontakt na Vás.