Ochrana osobných údajov

ALSA+EGGMANN sa zaväzuje chrániť Vaše súkromie a svoje povinnosti týkajúce sa bezpečnosti informácií o zákazníkoch berie veľmi vážne.

Zaviedli sme veľmi prísne pravidlá s cieľom chrániť citlivé informácie a Vaše osobné údaje. ALSA+EGGMANN zaručuje, že so všetkými dátami prenášanými prostredníctvom našich webových stránok bude zaobchádzať dôverne v súlade so Švajčiarskym zákonom o ochrane súkromia a nebudú vydané tretím stranám.